Informació Preinscripció i matrícula ESO 2020/21

– Full de sol·licitud – 2020/21
– Calendari preinscripció 2020/21
Oferta inicial ensenyaments obligatoris 2020/21: Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21
Declaració responsable conforme les dades del domicili indicades a la sol·licitud de preinscripció són correctes malgrat no estigui actualitzat el DNI

 

 

Llistat alumnes assignats al centre ESO – Publicat 7/7/2020

Llista ordenada definitiva (*)– Publicat 11/6/2020

(*) 2/7/2020: Preinscripció 21XXXXX470 AmOsSo amb número desempat 39287 li corresponen 30 punts, i no 0 punts com surt en la llista ordenada definitiva publicada 11/6/2020

 

Llistat barem un cop resoltes les reclamacions a 9/6/2020 – Publicat 9/6/2020

Els informem de dues incidències que han estat corregides per la comissió de garanties: PRE20-21XXXXX658, la puntuació correcta queda de la forma següent: Criteris generals 30 punts i Criteris complementaris 15 punts. PRE20-21XXXXX393, la informació correcte a l’apartat corresponent és “Fora de termini”: NO.

Llistat barem provisional – Publicat 29/5/2020 – Els informem que en aquest llistat provisional falten 32 alumnes que no surten per problemes informàtics. 

 

E-mail del centre: a8072401@xtec.cat
Telèfon del centre: 938393714
Horari previst d’atenció al públic: 9:00 a 13:30h

Per a més informació: Enllaç Departament d’Educació