Projectes i activitats

PROJECTES I ACTIVITATS DEL CENTRE PEL CURS 2019-20

 • Biblioteca “puntedu”, foment de la lectura. Promoció de la comprensió lectora des de totes les àrees
 • Reutilització de llibres i materials. Gestió amb l’empresa Iddink.
 • Aprenentatge amb noves tecnologies i materials creats pel professorat (Moodle i Google Classroom) i ordinador a l’aula com a eina – Descarrega el decàleg del bon ús de l’ordinador.
 • Projectes de llengües estrangeres: altres matèries en anglès i francès (ciències de la naturalesa en anglès, ciències socials en francès, ciències per al món contemporani en anglès), estades lingüístiques, viatges a l’estranger. NOVETAT: Introducció de l’alemany com a segona llengua estrangera, juntament amb el francès.
 • Aula d’acollida
 • Música: optativa de piano i optativa de relaxació
 • Projectes amb la comunitat: coral intergeneracional (projecte que va obtenir el 1r lloc dels premis al civisme de Rubí), projecte amb el centre d’educació especial de Ca n’Oriol, Barris (amb l’Ajuntament). Inici del Servei Comunitari.
 • Activitats interdepartamentals i mini-projectes trimestrals
 • Sortides educatives: teatre en tots els nivells, colònies a 2n d’ESO, estada lingüística a França a 3r d’ESO, viatge d’estudis a Dublín 4t d’ESO.
 • Medi ambient i salut: esport, sortides a la natura, esmorzar saludable i ecològic, activitat de natació a 1r i 2n d’ESO, brigada de neteja.
 • Projecte transversal artístic i internivells: aquest curs el projecte es dedicarà a millorar el barri i el nou institut tant a nivell artístic com social. Altres cursos hem fet: Grease, Cafè-teatre, Un vol pel món: espai artístic, Mercat medieval, Torrent Magazine (canal de televisió), Les dècades del segle XX, Millorem el nostre entorn.
 • Projecte “Cercle d’amics” (ESO I Batxillerat) i “Tutoria entre iguals” (1r i 3r d’ESO)
 • Erasmus+.
 • Formació del professorat: assessorament en treball per projectes, treball de les intel·ligències múltiples i dos professors a l’aula o “tandem-teaching”. Reflexió sobre noves metodologies a l’aula.
 • Celebracions: final de 1r trimestre, carnaval, setmana cultural, final de curs, commemoracions.
 • Inici preparatius per esdevenir Escola Verda.