Llistat de beques escolars MENJADOR concedides 2021/22

Llistat beques MENJADOR concedides o amb incidències

Us fem arribar també la informació que ens indica l’Ajuntament en referència a les beques. Si teniu qualsevol dubte, adreceu-vos al mail i telèfons que s’indiquen aquí sota (I NO AL CENTRE ESCOLAR JA QUE NOSALTRES NO TENIM LA INFORMACIÓ):

  1. Us recordem que tal com indiquen les bases de la convocatòria els dies de compactacions han de estar repartits durant tot el curs escolar, i per tant, s’ha de fer ús del servei totes les setmanes del curs. Aquest curs l’ajuda és d’un 70% i per tant, el nombre de dies que tindran dret la família si compacta l’ajut serà proporcional a aquest percentatge.

El servei s’ha d’utilitzar alternant setmanes de 3 dies i setmanes de 4 dies, fins un màxim de 123 dies, per aquell alumnat amb ajut atorgat amb data inici de curs, l’alumnat amb un ajut atorgat un cop iniciat el curs escolar, el nombre de dies compactats serà proporcional als dies d’ajut concedit.

No és possible fer ús del servei 4 o 5 dies a la setmana fins exhaurir els dies de drets ajuts compactat i, no fer ús del menjador la resta de setmanes del curs.

Serà imprescindible que les famílies dels alumnes ho comuniquin a l’escola mitjançant el document (CLICA AQUÍ PER OBTENIR EL MODEL DE COMPACTACIÓ). L’escola ens traslladarà mitjançant un llistat els noms, cognoms i número d’expedient a Serveis Socials (c. General Prim, 33-35 2a planta).

2. Si la família desestima l’ajut, ens haureu de passar a l’escola la renúncia signada (CLIQUEU AQUÍ PER AL MODEL DE RENÚNCIA).

3. Us recordem que:

–       Si un alumne es queda a dinar i l’escola no ha rebut l’aprovació per part de l’Ajuntament, serà la familia qui es farà càrrec d’aquest import.

–       Encara que veieu a l’aplicatiu “ajut aprovat” heu d’esperar l’avís de l’Ajuntament.

4. El dispositiu d’atenció a les incidències vinculades amb les beques menjador: Serà telefònic, els números de telèfons habilitats són els següents:

o   627 071 076

o   630 788 458

o   637 831 003

 5. Les persones hauran de presentar a Prim la documentació indicada per les persones que formen el dispositiu per poder fer les esmenes a la seva sol·licitud.