MILLORA DE LA COMUNICACIÓ ORAL

Aquesta setmana, els alumnes de 3r d’ESO han treballat la comunicació oral a la matèria de llengua catalana i literatura. En sessions prèvies s’havia tractat el tema dels mitjans de comunicació, l’ofici de periodista, les xarxes socials, el problema de les notícies falses, i la desinformació.

Com a activitat de síntesi es va proposar l’activitat del Gran Debat, en què els alumnes havien d’argumentar a favor o en contra de possibles solucions a la desinformació, i procurar consensuar línies d’actuació. Tots els alumnes van tenir la oportunitat de participar, per torns, a la taula de debat, mentre els altres companys prenien el rol de moderadors, secretaris i observadors.

Van ser unes sessions molt interessants en què els nois i noies van poder posar en pràctica coneixements i posar a prova les seves estratègies comunicatives. La majoria asseguren que volen repetir l’experiència.

Autora: Berta Homs