EL SO I LA SEVA TRANSMISSIÓ

A la matèria de música de primer d’ESO estem estudiant el so i la seva transmissió. Ho fem en grups a partir de petites investigacions amb objectes sonors. És a partir de  l’aprenentatge dialògic, de l’observació, de la comparació i de la comprovació que els alumnes han d’inferir i deduir la teoria sobre els conceptes que volem treballar.

Autora: Mireia Feliu

COM ES FA UNA CASA?

Els de 1r ESO hem començat a treballar en grup el procés tecnològic que s’ha de seguir per fer una casa. Estem fent d’arquitectes i de clients, i a part de posar en pràctica les fases d’un procés tecnològic, estem aprenent a organitzar-nos, a mesurar els objectes i a saber la diferència entre esbós, croquis i plànol, entre moltes altres coses!
Autora: Glòria Gómez