CFGS – Sol·licituds amb puntuació

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud. Si la puntuació no és correcta o hi ha alguna errada en les dades, podeu presentar una reclamació fins el 16 de juliol, enviant un correu electrònic al centre indicant el número de preinscripció i adjuntant la documentació acreditativa de la nota que correspongui fotografiada o escanejada per les dues cares.

La llista ordenada definitiva es publicarà el 23 de juliol i la llista d’admesos i d’espera el 30 de juliol.

La matrícula es farà de l’1 al 7 de setembre.