Com treballem

  • Metodologia activa: respectem el nivell maduratiu de cadascú amb aprenentatges significatius i a través del joc. Partim de la realitat pròxima dels nois i noies.
  • Fem activitats d’aprenentatge diversificades: manipulatives, dinàmiques, gràfiques, d’observació, de reflexió, d’expressió, d’experimentació, etc.
  • Agrupem els alumnes segons l’activitat: treball en equip, en parelles i individual. També potenciem el treball per racons, per projectes i tallers internivells.
  • Donem molta importància a l’expressió i la comprensió oral:  aprenen la llengua a través dels contes, endevinalles, poemes, teatre, etc.
  • Potenciem el contacte amb la natura amb sortides periòdiques per observar l’entorn que ens envolta i activitatdiptic 1s a l’aire lliure.

La nostra proposta metodològica es basa en:

1. Racons d’aula

El treball per racons és una proposta metodològica que pretén  delimitar, dintre de l’aula, diferents espais on els nostres alumnes puguin realitzar de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

2. Ambients d’aprenentatge

Els ambients d’aprenentatge són espais especialment dissenyats per a que l’alumnat de diferents edats  puguin jugar i experimentar junts a partir d’uns materials que provoquen i desperten la seva curiositat. Aprofitem el seu instint natural de descoberta per tal que puguin gaudir i aprendre a traves de les diferents propostes que se’ls presenten. Són ambients que respecten la diversitat i que tenen en compte en tot moment  el ritme individual de cada infant.

3. Projectes

La metodologia basada en el treball per projectes estimula el gust per la investigació i el descobriment. La realització de projectes de treball en equips cooperatius constitueix una forma d’aprendre fent, una estratègia imprescindible per aconseguir un aprenentatge significatiu. Es tracta d’un enfocament educatiu que té com a base la participació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge, despertant-los el desig d’aprendre i conèixer en companyia dels altres. Moltes recerques posen en relleu que aprenem millor quan volem aprendre. La motivació juga un paper fonamental en els processos d’aprenentatge i, per tant, també en l’elecció dels mètodes d’ensenyament.

4. Tallers Internivell

Els xiquets i les xiquetes de primària fan tallers internivells. Es tracta d’unes activitats conjuntes de tota la comunitat, on s’agrupen alumnes de diferents cursos i edats. Això comporta ampliar l’àmbit de relació humana dels infants més enllà del propi curs. Els divendres a la tarda, es proposen activitats des de la vessant més artística, on es potencia l’expressivitat, la creativitat, i la imaginació. Un dels objectius principals és aprendre a relacionar-se amb els altres, aprendre a treballar junts i ser autònoms en espais diferents i amb altres mestres.

5. Treball coomansperatiu

El treball cooperatiu és una eina d’aprenentatge amb la qual els alumnes organitzats en petits  grups treballen conjuntament amb un objectiu comú. Es tracta d’una metodologia inclusiva que afavoreix les relacions interpersonals del grup classe i  millora el rendiment de tot l’alumnat.

Aquest treball millora la motivació, afavoreix l’acceptació de les diferències i el respecte mutu, desenvolupa la creativitat, estimula el pensament crític, augmenta la qualitat dels treballs i ajuda a establir relacions positives entre els companys. El treball cooperatiu forma part de tots els moments d’aula i contribueix a millorar els aprenentatges en tots els àmbits.