Tallers Internivell

Un dels pilars fonamentals del nostre concepte pedagògic es la consideració de la naturalesa social de l’aprenentatge, un fet que implica la necessitat de crear entorns educatius que promoguin les interaccions entre els nostres infants, i especialment entre els de diferents edats. Així, reforçant alhora els vincles interns de l’escola, contribuïm a respectar els diferents ritmes maduratius i d’aprenentatge que, sovint, no responen a una determinada edat biològica sino a factors molt més diversos. És per això que l’educació primària hem iniciat el treball per tallers internivell.

Els tallers son espais del propi centre, sovint les aules ordinàries dels diferents grups classe, que es transformen un o dos cops a la setmana en entorns d’aprenentatge replets de propostes diverses, amb material variat i de qualitat, i amb un adult al capdavant que s’encarrega de guiar el procés d’aprenentatge dels infants que hi assisteixen. Un mateix grup d’infants, de diferents edats i nivells formals, assisteixen a cada taller durant 3 setmanes consecutives, de manera que puguin realitzar una bona part de les diferents propostes i reptes que s’hi plantegen, respectant els diferents ritmes de treball i els interessos de cadascú, i permetent alhora, un bon coneixement i observació per part dels docents encarregat de cada taller.

Tot i que les propostes dels tallers varien en determinats moments del curs, especialment associats a moments especials com les celebracions o les dates destacades, treballem els continguts propis de l’Àmbit artístic en aquests entorns internivell. Partim de la premisa que volem que l’art a l’escola sigui un dels elements més importants perquè permet expressar lliurement i les xiquetes i els xiquets tenen moltes coses a dir, sovint no se’n surten molt bé amb les paraules, i un dibuix ens pot descobrir tot un món de possibilitats als mestres i sobretot al propis infants. L’entorn de creació que representen els tallers internivell d’art suposa una oportunitat molt potent per desenvolupar aquestes possibilitats.