Projecte educatiu

projecte educatiuEl nostre projecte educatiu està basat en el fet que entenem l’educació com un procés de formació integral, basat en 4 eixos fonamentals: aprendre a conèixer, a ser, a fer i a conviure, al llarg del qual, l’institut escola i les famílies treballem de forma conjunta per a la consecució d’uns objectius comuns.

Aquets objectius estan plantejats de cara a aconseguir un desenvolupament global òptim, partint de la realitat individual de cada infant, estimulant la curiositat i el voler saber per arrelar el desig de seguir aprenent durant tota la vida.

Pretenem que els nois i noies es sentin compromesos amb el seu entorn social i natural. Entenem que només podem assolir aquests objectius a través del coneixement de la realitat i de la implicació personal.

Eduquem els nostres alumnes en el respecte i la solidaritat, a través de la participació en tasques escolars i socials, amb iniciativa individual i cooperació amb el  grup.

Volem formar persones competents, conscients i compromeses per a una societat emmarcada en ple segle XXI.

PODEU CONSULTAR TOTS ELS DOCUMENTS DE CENTRE CLICANT AQUÍ