VOLUNTARIS DE FAMÍLIA

En el dia a dia del centre són moltes les activitats que es realitzen de forma oberta o col·laborativa entre diferents grups d’alumnes i/o Mestres. Algunes d’aquestes són els tallers internivell a educació primària, els ambients d’aprenentatges a educació infantil, etc.

La participació com a Voluntaris de família implica la predisposició per part vostra a venir al centre per col·laborar en aquelles tasques o espais que siguin necessaris, i que no sempre es correspondran amb l’aula del vostre fill/a. La tasca que portareu a terme serà de col·laboració amb el docent encarregat d’aquell espai o activitat, atenent a les necessitats puntuals que vagin sorgint en cada moment.

Si esteu voleu venir  com a Voluntaris, podeu posar-vos en contacte amb la mestra del vostre fill/a o inscriure-vos directament a través d’aquest FORMULARI.