LES FAMÍLIES

La relació amb les famílies és per a nosaltres un dels puntals de la tasca que compartim: l’educació. Treballem perquè aquesta relació sigui fluïda i ens permeti abordar els diferents moments de l’evolució dels nostres alumnes de comú acord i amb mútua confiança entre les famílies i l’institut escola. La funció educadora la podem desenvolupar millor si avancem amb criteris compartits.

Creiem que les famílies juguen un paper molt important en l’educació escolar dels seus fills, valorant la importància que té aquesta activitat per al seu desenvolupament present i futur, i implicant-se en aquest procés motivant-los, generant a casa un ambient adequat per fomentar els hàbits d’estudi i mantenint una relació de col·laboració amb els docents, així com participant en activitats del centre.

És per tot això que pensem que l’institut escola ha de crear espais d’intercanvi i convivència entre docents i familiars, de manera que junts, sentim que estem creant un projecte educatiu compartit i participatiu. Tot l’equip docent que formem l’institut escola estem convençuts que el centre ha d’estar obert a la participació activa de les famílies per tal d’aconseguir que tots els membres de la comunitat educativa sentint el centre com a seu, més enllà de sentir-lo únicament dels seus fills/es.

Amb tot, la forma de vehicular aquesta participació s’ha anat modificant i ampliant al llarg dels anys a través de la impliació de l’AFI de l’instut escola i animem a les famílies a implicar-se en el dia a dia de les classes mitjançant totes o alguna d’aquestes tres opcions:

   

EXPERTS                        ACTIVITATS EN FAMÍLIA                  VOLUNTARIS