Ambients d’aprenentatge

Els ambients d’aprenentatge d’infantil són espais especialment dissenyats per a que infants de diferents edats  puguin jugar i experimentar junts a partir d’uns materials que provoquen i desperten la seva curiositat. Aprofitem el seu instint natural de descoberta per tal que puguin gaudir i aprendre a traves de les diferents propostes que se’ls presenten. Són ambients que respecten la diversitat i que tenen en compte en tot moment  el ritme individual de cada infant.

Dins de cada ambient i dels diferents espais que s’hi inclouen hi ha propostes i materials pensats atenent a uns continguts curriculars que l’infant ha de construir a partir del joc, la relació amb els iguals i l’acompanyament de l’adult. El rol del mestre evoluciona cap a guia de l’aprenentatge que fa preguntes i aporta idees o suggeriments que faciliten el creixement individual i del grup. Les nenes i els nens són els veritables protagonistes quan interactuen amb els materials, circulen pels espais i duen a terme les seves activitats.

Els infants actuen de forma autònoma a dins dels ambients i això permet que l’adult pugui ser-hi quan algú ho necessita i pugui fer altres intervencions puntuals, atenent les situacions que es produeixen en aquests entorns tan rics. Al mateix temps, el docent adquireix un gran coneixement de cada infant ja que aquest plantejament facilita la interacció i permet la creació de vincles molt potents.

Treballar per ambients d’aprenentatge requereix una bona organització i una constant investigació a la recerca de nous materials de qualitat. Organització i recerca esdevenen dos elements fonamentals de la tasca docent, per tal de facilitar l’autonomia i el desenvolupament de les diferents capacitats dels infants de la manera més respectuosa possible, sempre atenent als diferents ritmes maduratius .

Els ambients són espais vius i van creixent i modificant-se amb les aportacions dels infants, que hi acudeixen setmanalment  guiats pels seus interessos, necessitats, inquietuds… Dos cops a la setmana, al matí, escullen un ambient per visitar a la tarda. Un cop allí els adults que els acompanyen procuren oferir-los els materials i les possibilitats necessàries que els permetin descobrir les múltiples intel·ligències mentre interactuen amb els diferents llenguatges.

Els nostres ambients són: Llum i ombres, Terra, Artístic, Joc i Moviment, Natural, Relax i somnis, Arquitectes i Let’s Play. Podeu coneixer-los en detall i fer-hi una ullada virtual clicant a les pàgines laterals.