Padrins Lectors

La lectura és fonamental en l’educació dels nostres alumnes i per tal de dinamitzar-ne el seu aprenentatge ja fa uns quants cursos que realitzem amb èxit, el projecte de Padrins Lectors. Es tracta d’una activitat cooperativa que consisteix a fer que alguns dels alumnes més grans (4t i 6è) siguen padrins de lectura dels més petits (P3-P4-P5) que encara no tenen assolida la lectoescriptura, als quals anomenarem fillols i filloles. Això vol dir que cada padrí es compromet a ajudar a aprendre a llegir el seu fillol i/o millorar la seva habilitat lectora, al mateix temps que l’engresca i li encomana el gust per la lectura. Els alumnes, padrins i fillols, adquireixen un compromís amb aquest projecte i tenen una responsabilitat. El compromís queda reflectit en un contracte que signen el padrí o padrina i el fillol o fillola.

 D’entre els aspectes positius que aporta l’activitat, destaquem que:padrins2

  • Motiva a llegir als alumnes i connecta amb els seus interessos.
  • Responsabilitza als més grans de l’atenció i cura dels petits, i els fa conscients que ells són el seu exemple, amb tot el que això implica.
  • Afavoreix la relació entre els diferents nivells i millora la convivència dins el centre ja que es treballa de forma cooperativa.
  • Es treballen continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.
  • Hi ha una especial inclusió de tot l’alumnat donat que es presenten tasques de diferents graus de complexitat que respecten els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els objectius que ens proposem són diversos:

  • Potenciar els aprenentatges per part de tots els participants (padrins i fillols)
  • Crear contextos significatius d’aprenentatge (“llegeixo perquè algú m’entengui”, “llegeixo per algú que li interessa escoltar-me”)
  • Establir lligams afectius entre padrins i fillols al voltant de la lectura
  • Generar una experiència positiva i plaent de lectura

Per dur a terme l’activitat, el primer que fan les mestres és decidir les parelles lingüístiques, una decisió que es basa en el nivell de competència lectora d’on parteixen els participants. Aquestes parelles treballaran juntes tot el trimestre, una hora a la setmana, dins del temps destinat a la lectura diària. L’espai destinat a dur-ho a terme són les aules i passadissos d’infantil. Des del moment que comença la sessió, la parella és inseparable; això afavoreix que s’estableixi una relació personal afectiva. És el fillol qui porta el llibre, que ha estat escollit amb l’ajuda de la mestra i del padrí prèviament a la sessió. Es tenen en compte diversos aspectes:
– La qualitat i adaptació de les obres.
– La varietat, els diferents gèneres i tipologies textuals.

FOTOS PADRINS LECTORS P3 003   FOTOS PADRINS LECTORS P3 012   FOTOS PADRINS LECTORS P3 017