Llegim en parella

llegim-en-parella

A l’escola apliquem el programa “LLEGIM EN PARELLA” que té com objectiu principal millorar la competència lectora de l’alumnat, un element clau per a l’èxit escolar.

És un programa educatiu impulsat pel Grup d’Aprenentatge entre iguals de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona que utilitza la tutoria entre iguals i la implicació de les famílies per a la millora de la competència lectora.

Aquest programa es basa en la tutoria entre iguals, parelles de persones que aprenen a través d’una activitat estructurada i que combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar. Podeu trobar tota la informació del programa clicant AQUÍ

Què pretenem?

  • Fomentar l’aprenentatge cooperatiu.
  • Millorar la competència lectora, especialment la comprensió lectora, de l’alumnat.
  • Fomentar la capacitat de cooperació de l’alumnat.
  • Potenciar la implicació de les famílies en les tasques escolars.

En aquesta breu presentació trobareu un resum del que pretenem amb el programa.

 

Com ho fem?

A classe, durant el segon trimestre, destinem dues de les sessions de lectura setmanal on els alumnes treballen en parella una lectura. Un alumne de 5é és el TUTOR i l’altre alumne de 3r és el TUTORAT. El tutor es prepara la lectura i preguntes de comprensió per poder ajudar el seu company/a.

A casa, durant el segon trimestre, l’alumne porta una lectura per llegir cada setmana. Cal que algú de la família (pare, mare, germà gran, avi, àvia,…) li faci de TUTOR, és a dir, que el guie durant la lectura seguint el full d’activitats. Podreu anar anotant el seguiment de les activitats en el Diari de les Sessions.

L’estructura del Full d’activitats té quatre apartats:

  1. Abans de llegir… Es formulen preguntes que els ajuden a: explorar el text (format, títol,…), elaborar hipòtesis o prediccions del contingut de la lectura, parlar d’allò que ells ja saben,…
  2. Comencem a llegir… El TUTOR llegeix el text en veu alta (fent de model). Després llegeixen el text els dos en veu alta i per acabar llegeix el TUTORAT sol i el TUTOR el va corregint.
  3. Després de llegir… Es realitzen les activitats de comprensió lectora proposades.
  4. Tornem a llegir… Finalment el TUTORAT torna a llegir el text de forma expressiva, natural i amb entonació.
  5. Quinzenalment, els alumnes faran l’autoavaluació i la coavaluació.

Us deixem un petit video sobre el programa, on parlen alumnes, mestre i famílies sobre els aspectes més destacats i allò que valoren més de tot el procès.

Podeu trobar més informació clicant aquest enllaç, referent a l’espai web que vam crear en iniciar el programa.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/llegim-en-parella/desenvolupament-de-la-sessio