EXPERTS DE FAMÍLIA

La investigació i la recerca són elements fonamentals del dia a dia dels alumnes. Des d’infantil fins a secundària, es realitzen projectes d’investigació per entendre i descobrir el món que ens envolta. Tenint en compte la base científica es portaran a terme processos de descoberta de l’entorn mitjançant observacions, experiments, entrevistes, sortides, etc.

El paper de les famílies en tot aquest procés d’investigació ha de ser fonamental ja que poden ser una font de recursos immensa per als nois i noies  a l’hora d’entrevistar a persones expertes amb criteri i experiència suficients per donar resposta a les seves curiositats i necessitats de coneixement. És per això que us demanem, a tots aquells que ho desitgeu, que ens oferiu la possibilitat de comptar amb vosaltres i els vostres coneixements en els diferents camps i àmbits. Això sí, us proposarem venir a l’escola en el moment del curs que sigui necessari per participar en algun projecte d’investigació i que ho feu en aquell grup o nivell que ho necessiti, deixant de banda si és el del vostre fill/a. Podeu inscriure-vos clicant aquest FORMULARI