Projecte Emociona’t

“Emociona’T” és un projecte de la nostra escola format per dos programes encaminats a desenvolupar les habilitats emocionals i socials de l’alumnat i fomentar la convivència escolar. Les activitats que s’hi proposen són presentades d’una manera lúdica i creativa i contribueixen a crear un espai i un temps per comunicar-se i per expressar sentiments tot desenvolupant les capacitats emocionals, cognitives i socials alhora.

imatge article 2Els grans protagonistes d’aquesta aventura són els alumnes donat que l’objectiu principal del projecte és que xiquetes i xiquets aprenguin a reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, que les sàpiguen expressar i que adquireixin habilitats per gestionar-les. Treballem l’educació emocional amb la finalitat de desenvolupar competències emocionals que contribuiran a un millor benestar personal i social.

Els dos programes que inclou el projecte són el treball de les emocions, des d’infantil fins a superior, i les assemblees d’aula als cicles mitjà i superior.

 

Les emocions a través dels contes

A partir del conte “El Monstre de Colors”, de l’autora Anna Llenas, i del seu protagonista, un monstre força especial, treballem les diferents emocions a infantil. El monstre de colors és ben diferent als altres… no fa por, però no sap què li passa, té un embolic d’emocions i toca desfer l’embolic. Entre tots l’ajudem a desfer l’embolic i a saber què li passa! A més a més, ens ajuda a treballar i identificar les diferents emocions a partir dels colors i dóna peu a fer petites reflexions de com ens sentim i quines emocions hem experimentat. El nostre monstre, personatge simpàtic, propicia que els xiquets puguin expressar-se d’aquesta manera:

monstre colors

Estic content perquè … “la mama em vindrà a buscar”

Estic trista perquè…….. “no em deixen jugar”

Estic enfadat perquè…… “m’han pres la pilota”

El treball d’emocions es continua a la resta de cursos de primària, amb un gran ventall d’activitats que inclouen contes, vídeos, presentacions, tutories, etc.

 

L’assemblea d’aula

Aquesta activitat pretén alumnat i professorat analitzin, reflexionin i debatin sobre tot tipus de temes vinculats amb la convivència i les tasques escolars. Per fer-ho, es crea a l’aula un espai i un temps diferenciats on l’alumne pot expressar-se lliurement, seguint unes normes establertes, i sentir-se escoltat.

Durant els anys que portem desenvolupant aquesta activitat a la nostra escola, hem observat que contribueix positivament a la convivència escolar i millora la visió que tenen els alumne del mestre, ja que aquest, durant l’assemblea, és un integrant més. A més, a l’assemblea es resolen conflictes, es fan felicitacions o propostes i es prenen acords. Pensem que és molt important crear espais i temps a l’aula on els nens parlen, escoltin i siguen escoltats.

L’assemblea d’aula té caràcter setmanal i està formada pels alumnes de la classe i per la mestra/e. Cada trimestre s’escullen els càrrecs de moderador/a i secretari/ària, amb unes funcions clares i consensuades. El primer s’encarrega d’obrir l’assemblea, donar pas als punts de l’ordre del dia i moderar el torn de paraula. Per la seva banda, el secretari/ària llegeix l’acta i anota tots els acords que es van prenent durant la sessió. Durant tot aquest procés, el paper del mestre/a es limita a controlar l’acció del moderador i del secretari i a participar com un integrant més, demanant la paraula quan cal.

Per al bon desenvolupament de l’assemblea i per facilitar les intervencions dels alumnes i l’expressió d’emocions i sentiments, disposem de tres bústies de participació, on al llarg de la setmana, xiquetes i xiquets escriuen, de manera lliure i signada, el que volen tractar a l’assemblea. Les tres bústies són: felicito, proposo i em queixo. A partir de les propostes es genera el debat i s’arriba als acords pertinents, que queden reflectits al llibre d’actes de l’aula. En acabar aquesta part, es realitzen activitats pautades sobre emocions i valors, proposades pel mestre/a i amb uns objectius concrets. Al final de la sessió sempre realitzem un joc per reforçar els vincles entre el grup.