Demostrem les igualtats notables!

Perquè sempre són certes les igualtats notables? Avui al laboratori matemàtic hem vist les nostres primeres demostracions matemàtiques tot demostrant les igualtats notables que hem treballat a classe.

Per demostrar-les ho hem fet retallant folis de tres colors diferents tal com mostra la imatge:

Com es pot veure, els dos quadrats són iguals, per tant les àrees han de ser iguals.  D’aquesta manera es demostra que:

Resultat d'imatges de igualtats notables

De la mateixa manera hem demostrat la identitat notable per la diferència:

Ara si que no ens oblidarem de les identitats notables!

Paula Romero i Maria Romero