CF Grau Superior

El principal objectiu dels cicles formatius de grau superior és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta; planificar el treball de les persones de l’equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

Per a accedir a aquests estudis, cal que compleixis amb una de les següents condicions:

  • Haver superat el batxillerat o equivalent.
  • Tenir 19 anys, o complir-los durant l’any en curs i superar una prova d’accés.
  • Les persones que disposen d’un títol de tècnic o tècnica i tenen 18 anys poden:
    • Superar una prova d’accés específica.
    • Superar el curs d’accés a cicles formatius de grau superior.
    • Accedir directament als cicles formatius de grau superior, sempre que hi hagi places disponibles després de que hagi accedit l’alumnat provinent de batxillerat, curs o prova d’accés.
Titulació que s’obté: Tècnic o tècnica superior de la professió corresponent

 

L’oferta de cicles formatius de grau superior a l’Institut de Sant Feliu de Guíxols: