Borsa de Treball

La borsa de treball del nostre Institut és el desenvolupament d’una iniciativa per tal de facilitar la inserció laboral als seus alumnes i exalumnes i alhora oferir a les empreses una bona alternativa per a la selecció de personal.
Les empreses poden cobrir les seves vacants ofertant-les a la nostra web on els alumnes podran consultar-les.
La borsa de treball ofereix el servei gratuït de preselecció dels candidats que més s’ajustin als perfils sol•licitats, donat el coneixement que tenim d’ells en l’àmbit personal i professional.

Per a més informació
laborsadetreball@gmail.com