PFI

Programa de Formació Inicial – Programa Transició al Treball Guíxols-Vall d’Aro

El Programa de Formació i lnserció – Programa Transició al Treball Guíxols-Valld’Aro (PFI-PTT) pretén incrementar les oportunitats d’incorporació al món laboral i de continuïtat formativa dels joves. Per això, en la seva formació, els joves desenvolupen competències bàsiques i professionals de primer nivell de qualificació realitzant 400 hores de formació teòrico pràctica i també una formació tutoritzada en centres de treball (pràctiques formatives no retribuïdes en empreses) de 200 hores.

Actualment s’ofereixen dos perfils: Hoteleria i Vendes.

Aquesta formació es regula mitjançant un conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’empresa.

Enllaç al PFI – PTT