Projectes

PROGRAMA DE SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Objectius pedagògics

En un moment en què afrontem el repte de construir una societat més justa i un món més solidari i sostenible, la sensibilització dels infants ha de formar part del procés de transformació d’aquesta societat. Els objectius pedagògics d’aquest programa són els següents:

– Fomentar els valors de corresponsabilitat i solidaritat per tal que cada grup i cada alumne es responsabilitzi i es comprometi envers el bé col·lectiu.

– Que els alumnes comprenguin que la no-reutilització del material és un malbaratament de recursos i una agressió al medi ambient.

– Aprendre a compartir el material i pensar en els altres. Cada any els alumnes rebran els llibres dels companys del curs anterior. Evidentment això els ensenyarà la importància de pensar en l’alumne que l’utilitzarà l’any següent, i a conservar els llibres com els agradaria trobar-los a ells.

– Entendre el caràcter universal i intangible de l’aprenentatge. El fet que els llibres siguin “de pas” ensenya a aquell que els utilitza, que aprendre, no depèn de que un llibre sigui més o menys bonic, sinó que és una actitud mental.

Objectius econòmics i socials

Disminuir el cost de la compra de material que cada família inverteix anualment. Això és especialment important en el cas de famílies amb més d’un germà a la mateixa escola.

Objectius mediambientals

– Disminuir del consum excessiu del paper.

– Evitar la sobreexplotació del bosc degut a la demanda de paper.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA.

Una cop per setmana ve a l’institut una infermera que atén de forma confidencial qualsevol alumne/a que tingui dubtes o problemes relacionats amb la seva situació particular adolescent (alimentació i salut en general, relacions amb els pares, sexualitat, variabilitat emotiva, estats d’ànim…).

PLA CATALÀ DE L’ESPORT

L’Associació Esportiva Escolar de l’institut Sant Feliu de Guíxols, amb el suport de l’AMPA, programarà les activitats esportives que els alumnes que ho desitgin podran realitzar a les tardes de dimecres i divendres.

INTERCANVIS INTERNACIONALS

L’institut té un conveni de col·laboració amb França per l’alumnat de perruqueria que vulgui realitzar pràctiques en empreses a l’estranger. Aquest projecte vol fomentar les relacions internacionals, les competències lingüístiques de l’alumnat i les seves capacitats professionals.