L’institut

L’Institut de Sant Feliu de Guíxols es troba situat a la part nord-oest de Sant Feliu de Guíxols, al barri de Vilartagas, lleugerament allunyat del centre de la vila i molt proper a les sortides del poble que enllacen per carretera amb la variant de Platja d’Aro. Disposa d’espais d’estacionament per als vehicles a tot el seu voltant .

El curs 99/00, l’institut va estrenar un flamant i modern edifici, on s’hi van aglutinar els estudis de l’escola de Formació de Professional del poble on s’impartien les especialitats d’Administració, Jardí d’Infància, Perruqueria i Electricitat, a més a més d’una línia complerta dels estudis de la ESO i BAT desplegats de forma gradual els tres anys anteriors en barracons, degut a la introducció de la reforma educativa el curs 1996/97. L’edifici ocupa una enorme extensió i un espai edificat molt ample, i en la seva construcció es anteposar el disseny sobre la seva funcionalitat. El centre comparteix aquests espais amb l’EOI que ofereix un valor afegit a la comunitat educativa i al poble .

La missió del centre

Qui som? Què pretenem? El compromís

Som un centre públic que formem el ciutadà de demà, preparat per a un món canviant, respectuós amb els altres i l’entorn, amb ganes d’aprendre i col·laborar, coneixedor de la cultura i la llegua catalanes, capacitat per assumir reptes socials, acadèmics i professionals.

Els valors

Els valors que inspiren la nostra tasca són:integritat, igualtat, respecte a tu mateix i als altres, esforç, responsabilitat, eficàcia, eficiència i rigor. Volem que tothom tota la comunitat educativa se senti a gust i implicada en aquesta gran tasca.

La visió del centre

L’Institut de Sant Feliu de Guíxols volem ser un centre excel·lent: en docència; en oferta formativa, acadèmica i professional; en orientació i organització; en implicació, detecció i satisfacció de les necessitats lícites de tota la comunitat educativa; en l’atenció a la diversitat; en l’acollida dels agents relacionats i implicats; i en la relació i integració amb l’entorn.

Aspirem a preparar homes i dones amb un esperit crític, obert, cooperador i democràtic que els ajudi a ser útils a la societat amb un profund sentit ètic i responsable.