EduROVS

En aquest projecte estudiants que cursen 1r de Batxillerat de la modalitat Tecnologia, construïm robots submarins operats per control remot (ROVs).

Els objectius del projecte són:

  • Introduir als estudiants a la ciència, tecnologia i enginyeria, potenciant conceptes com ara les lleis de Newton, densitat, moment, parell, força, o distribució de masses.
  • Fomentar en els escolars l’interès per la ciència i la tecnologia fent servir l’exploració submarina i la robòtica, com a eina comú que lliga aquests àmbits.
  • Incentivar el treball en equip, respectant valors i potenciant la creativitat.
  • Construir tenint en compte una necessitat tecnològica d’ús marí, respectant el medi ambient i fent servir materials d’ús quotidià.