Semipresencialitat als estudis postobligatoris (Batx., CFGM i PFI)

A causa de la situació pandèmica del país i seguint les instruccions del Departament d’Educació, l’alumnat dels estudis postobligatoris (Batxillerat i Cicles formatius) seguirà el pla de semipresencialitat.

Podeu visualitzar aquí quins dies NO hi ha classe presencial per a cada grup de la postobligatòria

El calendari i els horaris s’aniran actualitzant tenint en compte l’evolució de la pandèmia i les mesures adoptades pel Govern. Podeu comprovar la darrera hora al nostre Twitter.