RECICLATGE LLIBRES AMPA Dimarts 4 de Juliol a l’Institut de 15 a 19h.

AMPA INS PERE BORRELL
LLIURAMENT DE LLIBRES PER VENDA Obert a tothom
Dimarts 4 de Juliol a l’Institut
Horari: de les 15:00 a les 19:00 hores
No s’acceptaran llibres trencats o molt guixats
S’omplirà un full per duplicat (un pel venedor i un per l’AMPA) on constaran les dades del venedor i els llibres lliurats
COMPRA DE LLIBRES Exclusivament per a socis de l’AMPA
Dimecres 12 de Juliol a l’Institut
Horari: de les 16:00 a 20:00 hores
Per adquirir els llibres és imprescindible presentar el comprovant de pagament de la quota de l’AMPA del curs 2017-2018
La compra es farà per rigorós ordre d’arribada i no es podrà escollir. Tampoc s’acceptaran canvis després de la compra.
Cada llibre tindrà un preu de 6€, dels quals 1€ és pel Fons AMPA
COBRAMENT LLIBRES VENUTS I RECOLLIDA NO VENUTS
Del 25 al 29 de Setembre, de dilluns a divendres
Lloc: Secretaria AMPA en horari de secretaria
Imprescindible portar el comprovant dels llibres entregats per a la venda
Important: Els llibres que no es recullin en aquestes dates s’afegiran com a donatiu al fons de llibres de l’institut
L’import de la venda que no es reculli passarà al fons de l’AMPA
Per qualsevol aclariment, contacteu amb el nostre correu electrònic ampapereborrell@gmail.com

Share