Calendari del curs

CALENDARI ACADÈMIC INS PERE BORRELL (format A4 PDF) calendarDies de lliure disposició curs 2020-21: 09/11/2020 – 07/12/2020 – 15/02/2021 – 30/04/2021 – 21/05/2021

CALENDARI-GUIÓ Acadèmic en excel per descarregar i/o imprimir en DINA3