Estudis

HORARIS GRUPS 2016-17

Oferta formativa, informació específica per a cadascuna de les etapes o cicles educatius que ofereix el centre. La informació relativa a:

 • llibres de text i lectures obligatòries
 • crèdits
 • matèries optatives
 • crèdit de síntesi
 • treball de recerca
 • viatge d’estudis
 • exemples d’exàmens
 • itineraris universitaris
 • pràctiques a empreses (FCT)
 • projectes de mobilitat
 • mesures flexibilitzadores: servei d’assessorament, servei de reconeixement acadèmic, formació dual,…
 • cursos específics i de preparació
 • etc…
Share