Història

imatge1El nostre centre, l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà, va ser inaugurat com “Instituto de Enseñanza Media” el curs 1972-73.

La seva existència es deu a les negociacions dutes a  terme  per  un  grup  de  vilatans  i  Escaping_criticism-by_pere_borrel_del_casoceretans  que davant  la  situació  de  manca  d’un  centre  de secundària  on  poder  estudiar  els  joves,  van  negociar  amb  el  “Ministerio  de  Educación  y Ciencia” la creació d’aquest centre de secundària per la Cerdanya. Fins aleshores un centre privat religiós,  les  Escoles  Pies,  havia  desenvolupat aquesta  funció  docent  en  la  comarca,  i  el  seu tancament va precipitar que es prengués aquesta decisió.  S’adquirí  l’edifici  dels  Escolapis  l’any 1972, convertint-se en Institut públic. L’any 1978-79 es va convertir en Institut de Batxillerat depenent de la Generalitat de Catalunya i es va buscar un nom per a ell. Entre les diferents propostes es va decidir el de Pere Borrell, pintor i pedagog nascut a Puigcerdà. (pintura al oli: Fugint de la crítica, 1874).

A  la  dècada  dels  noranta,  curs  92/93  es  va convertir  en  Institut  d’Ensenyaments  Secundaris en  fusionar  l’Institut  de  BatxilleraINS+Pere+Borrell | NacióCerdanyat  i  l’Institut de Formació  Professional.  Uns  anys  després  es  va començar   l’ESO,   fet   que   va   produir   un engrandiment  constant  del  nombre  d’alumnes  i de professorat.

El centre està situat al carrer Escoles Pies, en la cruïlla amb l’Avinguda de Catalunya, la Plaça del Portal d’en Calva i el carrer Higinio de Rivera, en la zona sud-est del barri vell.