Proveïdors de serveis

Documentació per a Proveïdors de serveis
Pdocumentrescripcions tècniques 17/18.

documentPlec de clàusules administratives 17/18.

 

LICITACIÓ

SERVEI DE NETEJA_Exp 17005741/1/2017

documentResolució inici expedient 2018

document

Clàusules administratives 2018

documentPreinscripcions tècniques 2018

document

Informe tècnic 2018

documentResolució d’adjudicació 2018

Formalització

Objecte del contracte ServeiObert de Neteja
Data signatura 18/12/2017
Empresa adjudicatària SERNFRAN CERDANYA S.L.

(nacionalitat espanyola)

Import del contracte 54.760€ IVA exclòs

(66.259,60€ IVA inclòs)

 

 

Share