Consell escolar

Composició del Consell Escolar – Curs 2018/2022

Consell Escolar 2018-2022

PDF

  • ACTUALITAT i informació dels Consells Escolars

Consells Escolars 2021-22

  • Últimes eleccions per renovar els membres del Consell Escolar

Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Convocatòria eleccions 2018: https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/general/convocatoria-eleccions-consell-escolar/

Resultats eleccions 2018: https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/portada/consell-escolar/

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.