Projecte educatiu

documentProjecte Educatiu de Centre
Data aprovació del PEC: 26/06/2019 (Consell Escolar) / 28/06/2019 (Claustre)
Data darrera actualització: 18/06/2019
INS Pere Borrell – Puigcerdà 17005741

Projecte educatiu de centre PEC

PEC INS PERE BORRELL (aprovat juny 2019)