Concurs llengua anglesa THE BIG CHALLENGE

El proper 4 de maig, les professores i els professors del departament de llengües estrangeres de l’Institut volem participar amb els nostres alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t ESO al concurs sobre llengua anglesa anomenat THE BIG CHALLENGE. Aquest concurs d’anglès se celebra cada any en diversos països europeus. A la passada edició hi van participar més de 606.000 alumnes a tota Europa (més de 40.000 a tota Espanya), amb un total de 560 centres inscrits al país.unnamed

La prova consisteix en contestar un qüestionari de 45 preguntes tipus test sobre gramàtica, vocabulari, fonètica i civilització britànica. Els alumnes han de marcar en cada cas l’única resposta correcta. La prova es realitza al mateix centre i dura 45 minuts. Hi ha un qüestionari diferent per a cada curs.

Enguany, poden apuntar-se al concurs tots els alumnes de primer a quart d‘ESO. Els organitzadors d’aquest concurs internacional demanen una quota de participació de 3,50 euros per alumne.

Els alumnes reben un diploma així com un regal pel sol fet de participar-hi.  Aquells que obtenen bons resultats opten a una sèrie de premis interessants: diccionaris, lectures graduades, guies de viatges… El guanyador nacional de cada curs s‘emporta un iPod o un ordinador portàtil.

Si disposen de connexió a Internet, els seus fills poden preparar-se també a casa per al concurs. A tal efecte, poden accedir a un entretingut quiz d‘entrenament que ofereix la pàgina web dels organitzadors: www.thebigchallenge.com/es

THE BIG CHALLENGE suposa per als alumnes un emocionant repte que incideix positivament en la seva motivació i implicació a les classes d’anglès. La idea nostra és que hi participin tots els alumnes possibles.

Si volen que el seu/la seva fill/a participi al concurs THE BIG CHALLENGE, han de descarregar-se i presentar la carta de pagament-autorització que trobareu a continuació. (CARTA DE PAGAMENT 2017)  pagamentCaldrà fer un pagament de 3,50 euros  i lliurar a la seva professora o el seu professor d’anglès el resguard, ABANS DEL  03 DE FEBRER (inclòs).

Si voleu més informació, podeu consultar la web del concurs: http://www.thebigchallenge.com/es/

Share