Pla d’Organització de Centre – Curs 2020/21

En el següent document podeu consultar com ens hem organitzat al centre per fer front al nou curs. També us adjuntem la Declaració responsable (Majors i menors de 18 anys), que us lliuraran en mà els tutors/es en les presentacions del dia 14 de setembre.

Pla d’Organització del Centre (POC) curs 2020-21 – Institut Narcís Oller

DECLARACIÓ RESPONSABLE – Menors 18 anys

DECLARACIÓ RESPONSABLE – Majors 18 anys