Departament de Música

WEB del Departament de Música

Professors/es del Departament
 • Vicent Llopis
 • Andreu Dexeus
 • Albert Omaña (Cap de Departament)
Matèries
 • Música – 1 ESO i 3 ESO
 • Optativa Cant Coral –  1 ESO, 2 ESO i 3 ESO
 • Anàlisi musical I/II- 1 BAT i 2 BAT
 • Pràctica i llenguatge musical – 1 BAT
 • Història de la música i de la dansa – 2 BAT
 • Pràctica Musical II – 2 BAT
Activitats i Sortides del Departament / Seminari
 • Audicions programades curs 2019-20
 • Trobades de corals
 • Participació de la Coral en la realització d’obres teatrals
 • Altres esdeveniments de caire cultural i artístic d’àmbit municipal
 • Intercanvi Erasmus Plus amb Karlskrona (Suècia)
Enllaços