Departament de Cicles Formatius

Professors/es del Departament / Seminari
 • Montserrat López (508)
 • Olga Fortuny (625)
 • Àngels Orriach (625)
 • Carme Sánchez (508)
 • Maria Gibert (620)
 • Emília Molas (508) (Cap de Departament)
 • Montserrat Anguera (508)
 • Jaume Nebra (505) (Coordinador FCT)
 • Aida Plassa (625)
 • Ferran Grau (508)
 • Lourdes Albi (625)
 • Manelic Martí (625)
Cicles Formatius:
 • Cicles Formatius de Grau mitjà: Atenció a Persones en situació de dependència
 • Cicles Formatius de Grau superior: Educació infantil i Integració Social
Informació del Departament
 • Mesures flexibilitzadores: semipresencialitat
 • Correspondència entre els continguts dels cicles oferts
 • Orientació professional i formativa personalitzada
 • Formació en centres de treball des del primer curs
 • Forta vinculació amb les empreses i entitats de l’àmbit professional: xerrades, visites, activitats a les empreses…
 • Mòduls transversals de Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprenedora
 • Xerrades sobre estudis universitaris
 • Correspondència dels CFGS amb estudis de Treball social, Educació social, Educacio infantil…

Enllaços

CF WEB