Departament de Cicles Formatius

logo ensenyament

 

 

 

Professors/es del Departament / Seminari
 • Montserrat López (508). Cap de departament
 • Olga Fortuny (625). Cap de seminari
 • Àngels Orriach (625). Coordinadora de FP
 • Montserrat Vilà (508). Manteniment
 • Carme Sànchez (625). Tutora de 1r APSD
 • Maria Gibert (620). Tutora de 2n APSD
 • Emília Molas (508). Tutora de 1r EI
 • Anna Torné (625). Tutora de 2n EI
 • Montserrat Anguera (508). Tutor de 1r IS
 • Jaume Nebra (505). Tutora de 2n IS
 • Aida Plassa (625)
 • Gracia Navarro (625)
Cicles Formatius:
 • Cicles Formatius de Grau mitjà: Atenció a Persones en situació de dependència
 • Cicles Formatius de Grau superior: Educació infantil i Integració Social
Informació del Departament
 • Mesures flexibilitzadores: semipresencialitat
 • Correspondència entre els continguts dels cicles oferts
 • Orientació professional i formativa personalitzada
 • Formació en centres de treball des del primer curs
 • Forta vinculació amb les empreses i entitats de l’àmbit professional: xerrades, visites, activitats a les empreses…
 • Mòduls transversals de Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprenedora
 • Xerrades sobre estudis universitaris
 • Correspondència dels CFGS amb estudis de Treball social, Educació social, Educacio infantil…

Enllaços

CF WEB