Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa


Explicació dels continguts de les matèries
1r de Batxillerat
MODALITAT ARTS PLÀSTIQUES I ESCÈNIQUES
Matèria comuna d’opció:
FONAMENTS DE LES ARTS I
Fonaments de les Arts és una matèria obligatòria dins de la modalitat del batxillerat artístic. Té com a objecte d’estudi les obres i les produccions artístiques,… Llegeix més»