Activitats extraescolars

El centre acaba el seu horari lectiu cada dia a les 14:40 hores, però roman obert fins a les 17 hores (Excepte el divendres). Els alumnes que ho dessitgin, poden utilitzar el servei de biblioteca.

Els dimarts i dijous, l’institut ofereix classes d’estudi assistit per a aquells alumnes que ho puguin necessitar.

Els dimarts l’associació esportiva del centre gestiona les classes d’aeròbic.