Benvinguda del Director

  Us donem la benvinguda al nostre portal web. Aquest espai virtual és un reflex del nostre centre, un institut amb una història de més de 60 anys impartint docència a l’alumnat de Valls i l’Alt Camp. Hi trobareu les activitats que les persones que formem part de la comunitat educativa duem a terme al llarg del curs acadèmic, també hi trobareu totes aquelles informacions que poden ser d’utilitat a l’alumnat i a les seves famílies.

       Volem que aquest espai sigui una finestra oberta a l’exterior, volem que sigui un instrument de participació de tota la comunitat educativa. Per això us animem a prendre-hi part a través dels correus electrònics que hi teniu a la vostra disposició. Tanmateix, el centre compta amb una eina informàtica interactiva, la plataforma iEduca, que ens permet estar comunicats en tot moment. Només així, amb la contribució de tots els agents implicats, avançarem plegats en aquest objectiu comú que és la formació dels nostres alumnes.

Andreu Dexeus i Domingo
Director