Organigrama

EQUIP DIRECTIU                                                                              

 • Director: Sr. Andreu Dexeus
 • Secretària: Sra. Montserrat López
 • Cap d’Estudis: Sra. Annabel Salvany
 • Cap d’Estudis Adjunt: Sra. Alba Figueras
 • Coordinador Pedagògic: Sr. Jordi Mateus

COORDINADORS GENERALS

 • Coordinadora ESO: Sra. Candela Ribera
 • Coordinadora Batxillerat: Sra. Carme Flavià
 • Coordinadora Cicles Formatius: Sra. Emília Molas
 • Coordinadora d’Activitats i Serveis: Sra. Meritxell Moreno

COORDINADORS D’ÀREA I TUTORS TÈCNICS

 • Coordinadora FCT (Cicles): Sr. Jaume Nebra
 • Coordinador de riscos laborals: Sr. Joan Prats
 • Coordinador LIC: Sra. Roser Mas
 • Coordinador de Mediació (CAD): Sr. Ramon Vilella
 • Coordinador TAC (informàtica): Sr. Jaume Bartolí
 • Coordinador d’Arts Escèniques: Sr. Rubèn Pelegero
 • Coordinadora viatge de 4t: Sra. Mage Rúbio
 • Tutor tècnic de publicacions i notícies: Sr. Josep M. Pallàs
 • Tutor tècnic d’Ecoles Verdes: Sr. Jordi Pijoan
 • Tutora tècnica de biblioteca: Sra. Esther Comas
 • Tutora tècnica de Relacions Internacionals: Sra. Mònica Fernández
 • Tutor tècnic del GEP: Sr. Julio Mediero
 • Tutora de nivell SIEI: Sra. Amaya Zaragoza

CAPS DE DEPARTAMENT/SEMINARI

 • Departament d’Anglès: Sra. Teresa Aguilà
 • Departament de Castellà: Sra. Imma Daura
 • Departament de Català: Sra. Esther Comas
 • Departament de Cicles Formatius: Sra. Maria Gibert
 • Departament de Física i Química: Sr. Raul Bercet
 • Departament d’Educació Física: Sr. Albert Mestres
 • Departament de Matemàtiques: Sra. Esther Guardiola
 • Departament de Música: Sr. Albert Omaña
 • Departament de Socials: Sra. Teresa Murtró
 • Departament de Tecnologia: Sra. Sònia Rodríguez
 • Departament de Visual i Plàstica: Sr. Ramon Vilella
 • Seminari de Biologia i Geologia: Sr. Jordi Pijoan
 • Seminari d’Economia: Sr. Carles Gallart
 • Seminari d’Informàtica: Sra. Anna Casamitjana
 • Seminari d’Orientació Educativa: Sra. Montse Vallès