Organigrama

EQUIP DIRECTIU                                                                              

 • Director: Sr. Andreu Dexeus
 • Secretària: Sra. Montserrat López
 • Cap d’Estudis: Sra. Annabel Salvany
 • Cap d’Estudis Adjunt: Sra. Alba Figueras
 • Coordinador Pedagògic: Sr. Jordi Mateus

COORDINADORS GENERALS

 • Coordinadora ESO: Sra. Candela Ribera
 • Coordinadora Batxillerat: Sra. Assumpció Salat
 • Coordinadora Cicles Formatius: Sra. Emília Molas
 • Coordinadora d’Activitats i Serveis: Sra. Meritxell Moreno

COORDINADORS D’ÀREA I TUTORS TÈCNICS

 • Coordinadora FCT (Cicles): Sr. Olga Fortuny
 • Coordinador de riscos laborals: Sr. Joan Prats
 • Coordinador LIC: Sra. Roser Mas
 • Coordinador de Mediació (CAD): Sr. Ramon Vilella
 • Coordinador TAC (informàtica): Sr. Jaume Bartolí
 • Coordinador d’Arts Escèniques: Sr. Rubèn Pelegero
 • Tutor tècnic de publicacions i notícies: Sr. Josep M. Pallàs
 • Tutor tècnic d’Ecoles Verdes: Sr. Jordi Pijoan
 • Tutora tècnica de biblioteca: Sra. Esther Comas
 • Tutora tècnica de Relacions Internacionals: Sra. Mònica Fernández
 • Tutor tècnic del GEP: Sr. Julio Mediero
 • Tutora de nivell SIEI: Sra. Blanca Cortijo

CAPS DE DEPARTAMENT/SEMINARI

 • Departament d’Anglès: Sra. Teresa Aguilà
 • Departament de Castellà: Sra. Imma Daura
 • Departament de Català: Sra. Esther Comas
 • Departament de Cicles Formatius: Sra. Maria Gibert
 • Departament de Física i Química: Sr. Raul Bercet
 • Departament d’Educació Física: Sr. Albert Mestres
 • Departament de Matemàtiques: Sra. Esther Guardiola
 • Departament de Música: Sr. Albert Omaña
 • Departament de Socials: Sra. Teresa Murtró
 • Departament de Tecnologia: Sra. Sònia Rodríguez
 • Departament de Visual i Plàstica: Sr. Ramon Vilella
 • Seminari de Biologia i Geologia: Sr. Jordi Pijoan
 • Seminari d’Economia: Sr. Carles Gallart
 • Seminari d’Informàtica: Sra. Anna Casamitjana
 • Seminari d’Orientació Educativa: Sra. Montse Vallès

TUTORS/ES DE GRUP

ESO

 • 1r A: Sra. Amaya Zaragoza
 • 1r B: Sra. Mª Jesús Rubio
 • 1r C: Sra. Mª Pilar Piñol
 • 1r D: Sra. Victoria Dopazo
 • 1r E: Sr. Iván Asensi

 

 • 2n A: Sra. Teresa Murtró
 • 2n B: Sra. Natàlia Targa
 • 2n C: Sr. Ferran Grau
 • 2n D: Sra. Mª José Lasala
 • 2n E: Sra. Esther Martínez

 

 • 3r A: Sra. Resu Bo
 • 3r B: Sr. Vicent Martínez
 • 3r C: Sra. Lidia Alcoy
 • 3r D: Sra. Anna Tarrats
 • 3r E: Sra. Dèlia Gàmez

 

 • 4t A: Sr. Albert Rodríguez
 • 4t B: Sra. Montse Vallès
 • 4t C: Sra. Anna Garcia
 • 4t D: Sr. Jaume Pedra
 • 4t E: Sra. Carolina Ares

BATXILLERAT

 • 1r A: Sra. Cèlia Espelt
 • 1r B: Sra. Núria Huguet
 • 1r C: Sr. Carles Gallart
 • 1r D: Sra. Mercè Porta
 • 1r E: Sra. Núria De Pedro
 • 1r F: Sr. Miguel A. Vicedo

 

 • 2n A: Sra. Imma Daura
 • 2n B: Sr. Jordi Pijoan
 • 2n C: Sra. Mònica Fernández
 • 2n D: Sr. Julio Mediero
 • 2n E: Sr. Anel Salvadó

CICLES FORMATIUS

DEPENDÈNCIA:

 • 1r: Sr. Aleix Roca
 • 2n: Sr. Jaume Nebra

EDUCACIÓ INFANTIL:

 • 1r: Sra. Aïda Plassa
 • 2n: Sra. Àngels Orriach

INTEGRACIÓ SOCIAL

 • 1r: Sra. Natàlia Carceller
 • 2n: Sra. Lourdes Albi