Departament de Física i Química

Professors/es del Departament / Seminari
 • Raül Bercet (cap departament)
 • Anna Casamitjana (coordinació TAC)
 • Rubén Juan
 • Esther Martínez
 • Jordi Plana (tutoria batxillerat)
Matèries
 • 2n ESO: Física i Química (Ciències de la Naturalesa) (AC, AP, JP)
 • 2n ESO: Petites Investigacions: Fem Recerca (optativa) (JP)
 • 2n ESO: Programació (optativa) (bloc(AC)
 • 3r ESO: Física i química (RB, EM, AP)
 • 3r ESO: Chemistry through experiments (optativa) (RB)
 • 4t ESO: Física i química (JP)
 • 1r BAT: Física (JP)
 • 1r BAT: Química (RB)
 • 2n BAT: Física (AC)
 • 2n BAT: Química (EM)
 • Treball de Recerca BAT (AC, AP)
Activitats i Sortides del Departament / Seminari
 • 2n ESO: Visita Museu de la Ciència i Tècnica de Terrassa
 • 3r ESO: Cosmocaixa
 • 1r BAT: Visita a la planta potabilitzadora a l’Ampolla (EMATSA)
 • Conferencies i tallers vinculats a la URV
 • Visita a l’ETSEQ i realització de pràctiques d’anàlisi d’aigües
 • Fem Recerca (Tallers URV)
Enllaços