Instal·lacions

 • BIBLIOTECA
 • CANTINA
 • GIMNÀS
 • PISTES POLIESPORTIVES
 • LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA
 • LABORATORI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA
 • TALLER DE TECNOLOGIA
 • AULA DE PROGRAMACIÓ / ROBÒTICA
 • AULES D’INFORMÀTICA
 • AULA DE DIBUIX
 • AULA DE MÚSICA
 • SALA D’ACTES
 • TEATRE
 • SALÓ DE PERRUQUERIA
 • TALLER DE PERRUQUERIA
 • TALLER D’ESTÈTICA
 • TALLERS D’ELECTRICITAT
 • AULA DE DOMÒTICA
 • TALLERS D’AUTOMOCIÓ
 • CABINA DE PINTURA
 • TALLERS DE MANTENIMENT I FABRICACIÓ MECÀNICA
 • AULA D’AUTOMATISMES