Instal·lacions

mila

L’Institut Milà i Fontanals està situat a l’avinguda Emili Vallès 4 d’Igualada, en la zona escolar de l’oest de la ciutat, l’edifici de tres plantes té una extensió d’unes 2 Ha de superfície aproximadament i entre altres equipament disposa de: accés per a persones amb disminució física, dos ascensors, zona verda, pistes esportives, servei de reprografia per a alumnes i professors, sala d’estudi, etc.

 • Pel que fa a aules, i espais d’ús general l’Institut disposa de:
  7 aules d’us general petites (24 alumnes)
  18 aules d’us general grans (35 alumnes)
  1 aula d’audiovisuals
  3 aules d’informàtica d’us general
  1 aula d’idiomes
  1 Gimnàs/sala d’actes
  3 aules de sanitat
 • Tallers específics per a les famílies professionals de:
  Administració i gestió
  Comerç i màrqueting
  Electricitat i electrònica
  Informàtica i comunicacions
  Instal·lació i manteniment
  Química
  Sanitat
  Serveis socioculturals i a la comunitat
  Transport i manteniment de vehicles