IOC

L’Institut Antoni de Martí i Franquès, com a centre col·laborador de l’IOC, ofereix la possibilitat de cursar els estudis següents:

  • Graduat en educació secundària (GES)
  • Batxillerat
  • Curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (PACFGS)

 

Horari d’atenció al públic

Horari d’atenció presencial: dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 10.00h a 11.00h. I dimecres, de 11.30 a 12.30h.

 

Període de matrícules

Tots els períodes de matrícula estan publicats al web de l’IOC.

 

Alumnes nous

Informació per als alumnes que es matriculen per primera vegada de GES al l’IOC.

.En aquesta finestra trobareu tota la informació: els preus, la documentació que cal presentar i el procediment.

Recordeu que:

En cas que tingueu aprovades matèries de 3r o 4t d’ESO, FP1, Graduat Escolar, 1r o 2n de BUP haureu de penjar, quan feu la preinscripció, la documentació acadèmica que ho justifiqui.

Després d’haver fet la preinscripció en línia, heu de venir a l’Institut Antoni de Martí i Franquès amb la documentació original que haureu penjat per tal d’acabar de fer la matrícula.

Els alumnes no matriculats han d’adreçar-se per correu electrònic (iioc.marti.franques@gmail.com) per fer qualsevol consulta. 

 

Alumnes que es matriculen

Informació per als alumnes que es matriculen.

Calendari de matrícula (Prèviament haureu d’haver fet la preinscripció a través de la pàgina web de l’IOC).

 

Alumnes matriculats

Els alumnes matriculats a l’IOC heu d’utilitzar el correu intern de la tutoria.