Organigrama

Equip directiu

Director: Jordi Satorra

Secretari: Herme Querol

Caps d’estudis: Pilar Lázaro i Sara Wielopolski

Coordinadora pedagògica: Estrella Nieto

 

Càrrecs de coordinació

Coordinadora d’ESO: Marta Solé

Coordinador de Batxillerat: Magda Murillo

Coordinadora de 1r d’ESO: Maria Font

Coordinadora de 2n d’ESO: Vicenta Miralles

Coordinadora de 3r d’ESO: Gisela Negrié

Coordinadora de 4t d’ESO: Nati Arnal

Coordinador TIC: José Guerrero

Coordinador de Riscos Laborals: Joan Ribot

Coordinadora de Biblioteca: Maria José Redó

Coordinadora IOC: Núria Rodríguez

Coordinadora SIEI: Sandra Díaz

Coordinadora LIC: Helena Barberà

Coordinadora Pràcticum i baixes: Gisela Balañà

Coordinadora d’activitats: Annaïs Calabuig

Coordinadora de Servei Comunitari: Rosa Melián

Tutora d’Aula d’Acollida: Mercè Querol

 

Caps de Seminari

Anglès: Elena Guasch

Alemany: Maria José Redó

Biologia i Geologia: Pilar Garcia

Castellà: M.José Esteban

Català: Montserrat Bové

Ciències Socials: Joaquim Biendicho

Clàssiques: Montse Martí

Economia: José Manuel Vila

Educació Física: Maria José Escobar

Educació Visual i Plàstica: Nati Casanova

Filosofia: Joan Canet

Física i Química: Jose Luis Garcia

Matemàtiques: Sebastià Sastriques

Música: Anaïs Calabuig

Orientació: Maria Dolors Varea

Religió: Rosa Melián

Tecnologia: Marçal Virgili

 

PAS

 

Secretaria

Claustre Lou

Teresa Malet (Anna Montagut)

Carme Guerra

 

Consergeria

Ramon Sanou

Jorge Rodríguez

Damià Miró