Donar-se de baixa

L’alumnat que vulgui donar-se de baixa del centre ha de passar per secretaria a demanar la sol·licitud de baixa, la qual s’haurà d’entregar a la Coordinació d’ESO o Coordinació de Batxillerat, segons correspongui.