Batxillerat

Últimes notícies

Exàmens de pendents de segon de batxillerat

  1. Horari 

Batxillerat diürn: de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30h

Batxillerat nocturn: de dilluns a divendres, de 17.00 a 21.30h

 

2. Llibres

Llistat de llibres 2019-20

 

3. Currículum

Currículum de Batxillerat per al curs 2019-2020

 

4. Treball de recerca

Aspectes formals del treball

 

  • 2020-21

Elecció del Treball de Recerca 

Selecció i assignació dels Treballs de Recerca

Llistat dels Treballs de Recerca dels Seminaris

Presentació i notes del Treballs de Recerca

Rúbrica de l’Abstract

 

  • 2019-20

Assignació TdR 2019-20

Presentació i notes TdR 2019-20

Llistat de TdR per seminaris

Rúbrica de l’Abstract

 

  • 2018-19

Informació sobre el Treball de Recerca 2018-19

Proposta de temes per departaments

 

5. Estada a l’empresa

Explicació del funcionament i oferta de places

Model de sol·licitud

 

6. Viatges

Cada any, els alumnes de primer de batxillerat realitzen un viatge d’estudis a diferents països europeus. Al blog de viatges d’estudis trobareu tota la informació al respecte.

 

7. Activitats

Cada departament organitza diferents activitats per als alumnes de batxillerat: sortides al teatre, concursos internacionals, sortides a museus, viatges culturals, etc.

Trobareu tota la informació actualitzada als blogs dels departaments i a les xarxes socials.

 

8. Orientació acadèmica

Informació general

 

PAU (Proves d’accés a la universitat)

Informació sobre les PAU

Prematrícula i matrícula a les PAu. Accesnet.

Practica les PAU. Posa’t a prova.

Notes d’admissió i taules de ponderacions.

Formació professional

Presentació de la FP

Cicles formatius

Programes de formació i inserció

Mapa dels centres dels Serveis Territorials de Tarragona on s’imparteix FP

Oferta de cicles de formació professional a la demarcació de Tarragona

 

Altres ensenyaments

Artístics

Esportius

Idiomes

 

Estudis universitaris

En el següent enllaç trobareu informació sobre els estudis que ofereixen les universitats catalanes, els centres on s’imparteixen, les sortides professionals de cadascun d’ells i altres informacions que us poden interessar:

Què i per què estudiar a les universitats catalanes?

Informació general

Universitats catalanes

Universitats estrangeres 

Estudiar a l’estranger

 

Punt Jove

Joventut a Catalunya

Punt Jove

Tarragona Jove

 

Formació d’adults

Educació d’adults

Ensenyament d’adults a Tarragona

 

9. Beques

Beques per a Batxillerat

Beques per a estudis universitaris