3r d’ESO

Horari

De dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30h.

Assignatures i càrrega lectiva

Matèries cursades

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

Llengua  catalana i literatura

3

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

3

Llengua estrangera

3

4

3

3

Ciències socials: Geografia i Història

3

3

3

3

Ciències naturals: Biologia i Geologia

3

2

Ciències naturals: Física i Química

3

2

Matemàtiques

3

4

4

4

Educació física

2

2

2

2

Música

2

2

Educació visual i plàstica

2

2

Tecnologia

2

2

2

Religió o cultura i valors ètics

1

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

9

Tutoria

1

1

1

1

Treball de síntesi

(1)

(1)

(1)

1

Servei comunitari

(1)

Total hores

30

30

30

30

Llibres

Llistat de llibres 

Treballs de síntesi

En aquests blogs trobaràs tota la informació sobre els treballs de síntesi de 3r d’ESO sobre l’esport.

Per als alumnes que van al Pirineu lleidetà: Una aventura pel Prineu lleidetà.

Per als alumnes que es queden a Tarragona: Esports urbans

Activitats dins i fora del centre

Podeu veure totes les activitats que realitzen els alumnes al blog de cada departament o a les xarxes socials del centre. Hi podeu accedir des del menú de la pàgina principal del web.

Preinscripció i matrícula

Trobareu tota la informació relacionada amb la preinscripció i la matrícula a l’apartat del web Preinscripció i Matrícula. Hi podeu accedir des del menú principal a l’apartat Secretaria i tràmits acadèmics.

Avaluació de les competències personal i social i digital

Aquí podeu veure el full d’avaluació de la competència personal i social i la competència digital.

Orientació per als alumnes que cursaran 4t d’ESO el curs 2020-21: Currículum de 4t d’ESO i concreció d’optatives 2020-21

El centre disposa les matèries prescriptives de 4t d’ESO organitzades per franges horàries. En teniu tota la documentació als document:

Currículum de 4t d’ESO i concreció d’optatives 2020-21