Secretaria

Atenció al públic:

Dilluns a Divendres matins 9:00-14:00h

Dilluns i Dijous tardes 15:00-17:00h (a partir del 13 de juny no s’obre per la tarda)

Gestions:
  • Certificat de notes
  • Certificat de matrícula
  • Certificat d’expedient acadèmic
  • Certificat acreditatiu Nivell C (Documentació: DNI, llibre ESO, llibre Batxillerat)
  • Preinscripció ESO
  • Preinscripció Batxillerat
  • Lliurament de Títols: ESO, BUP i Batxillerat (Documentació: Reguard de Sol·licitud, DNI)

Si el document el recull una persona diferent al destinatari cal portar: Autorització signada, Fotocòpia DNI Titular i Fotocòpia DNI autoritzat.