Més presencialitat al Batxillerat a partir de l’11 de gener

Donat que el Departament d’Ensenyament no ha donat cap indicació contrària, preveient que hi pot haver una nova reducció en un futur i responent a les demandes del professorat i de l’alumnat de batxillerat, el centre augmenta les sessions presencials al batxillerat.  D’aquesta manera es faran 4 dies presencials i 1 dia telemàtic tant a 1r com a 2n de Batxillerat.  Hem activat el Nivell F del Pla de Confinament. Podeu veure les noves indicacions més especificades bé clicant a la infografia d’aquesta notícia o a la pàgina COVID-19 del web, on hi trobareu tota la informació sobre el Pla de Contingència i de Confinament del centre.