COVID 19

Les condicions sanitàries derivades de la pandèmia han fet que s’haguessin de modificar algunes de les pautes d’actuació i protocols que es feien servir en cursos anteriors. La majoria són pautes d’actuació transitòries que tindran la durada que tingui la situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia de la COVID 19. Hi ha indicacions precises per a les famílies i per a l’alumnat. Convé tenir-les presents per poder tenir el centre sempre obert en les millors condicions possibles. Gràcies per l’esforç.

La documentació s’ha actualitzat amb data 8 de gener de 2021. S’han disposat noves directrius en un nou nivell de Pla de Confinament F, el qual ordena l’ampliació de la presencialitat al Batxillerat i l’ESO segueix presencial tot i tenir alumnat aïllat o grups concrets confinats temporalment.

PLA DE CONFINAMENT. Com treballarem si ens confinen?

Com cal actuar en cadascuna de les situacions que es poden produïr? Cliqueu a sobre i veureu les infografies

PLA DE CONTINGÈNCIA. Com hem d’actuar quan vinguem al centre?

És important que, per la seguretat de tothom, tinguem les normes ben presents. Volem l’institut sempre obert amb la màxima seguretat possible.